Grafisk software

Moderniseringsstyrelsen har gentegnet 2011-volumenrabatsaftalen med Adobe Systems. Det betyder, at Adobe Systems frem til november 2017 fortsat vil give staten den højeste storkunderabat, der gives i deres volumenlicensprogram i Danmark.

Aftalen indebærer, at statslige institutioner, kommuner, regioner og selvejende institutioner betragtes som én kunde i Adobes rabatsystem, hvorved der opnås højeste rabatsats for alle (CLP trin2).

Køb af Adobes produkter sker gennem Adobes forhandlere, og kunden skal tegne en individuel licensaftale (delaftale) til hovedaftalen for at få adgang til rabatterne.

Der er ikke tale om forpligtende indkøb på denne aftale.

Da aftalen alene er en aftale om håndteringen af staten i Adobes rabatprogram, er aftalen ikke baseret på udbud.

Statslige institutioner, der har udbudsforpligtelse på området, kan få afløftet udbudsforpligtelsen ved at anvende SKI 02.06. Ved anvendelse af SKI 02.06 og samtidig henvisning til Statens Indkøbs volumenrabataftale, sikres det, at institutionen både afløfter udbudsforpligtelse og samtidigt opnår de bedste rabatter i Adobes rabatprogram.

Sortiment
Sortimentet er alle de produkter, der til enhver tid udbydes af Adobe i deres volumenrabatprogram. Læs mere herom på hjemmesiden http://www.adobe.com/aboutadobe/volumelicensing/government/.


Tilmelding 
Se en guide til tilmelding til volumenlicensprogrammet her (pdf).

Fordele

Volumenrabataftalen, der 19. november 2015 erstatter aftalen fra 2013, har en række fordele:

  • Alle indkøb foretages på rabatniveauet CLP trin 2 (det højeste rabatniveau).
  • Eksisterende forhandlere af Adobe-licenser – herunder SKI-leverandører – kan fortsat benyttes.


Forhandlere
Der kan købes software hos alle Adobes forhandlere - dvs. også forhandlere, der er på SKI-aftale 02.06. Navnene på SKI-forhandlerne fremgår på www.ski.dk.


Aftaleperiode
Aftalen løber fra 19. november 2015 og to år frem.


Kontakt
For spørgsmål kan du kontakte Sarah Knudsen på mail sarkn@modst.dk eller telefon 4178 2117.