Statens Indkøbs aftaler

Aftalerne i 10. fase af Statens Indkøbsprogram trådte i kraft primo 2016.
I 10. fase er der blevet gennemført udbud inden for:

  • Datakommunikation 
  • Computere
  • Servere
  • Storage
  • Rengøringsydelser
  • Vagtydelser

Fra primo januar 2016 omfatter Statens Indkøbsprogram i alt 28 gældende aftaler. Disse fællesstatslige aftaler, Statens Indkøbs aftaler, er nærmere præsenteret på siderne til venstre.

Til Statens Indkøbs aftaler hører kommercielt fortroligt materiale (kontraktmateriale, priser mv.), som der kan anmodes om login til.


Tilmelding til aftalerne

Statslige institutioner er forpligtet til at bruge Statens Indkøbs aftaler. Statslige institutioner skal således ikke tilmelde sig aftalerne.

Selvejende institutioner, kommuner, regioner mv. kan vælge at tilmelde sig en række af Statens Indkøbs aftaler.


Faseinddelte indkøbsaftaler

Udbuddene til Statens Indkøbs aftaler gennemføres i faser:

Aftalerne i 1. fase trådte i kraft 1. januar 2007. I 1. fase er indkøbet effektiviseret inden for følgende kategorier: PC´er, kontormøbler, kontorvarer, kopipapir, kopimaskiner og printere.

Aftalerne i 2. fase trådte i kraft 1. januar 2008. I 2. fase er indkøbet effektiviseret inden for yderligere fire kategorier: Tele- og datakommunikation, servere, storage og desktopsoftware.

Aftalerne i 3. fase trådte i kraft 1. januar 2009. I 3. fase er indkøbet effektiviseret inden for yderligere fem kategorier: It-konsulenter, telefoniudstyr, netværkskomponenter, personbefordring med fly, rejsebureauydelser samt hotelophold i Danmark. Desuden er en ny kontormøbelaftale indgået efter genudbud. 

Aftalerne i 4. fase trådte i kraft den 1. januar 2010. I 4. fase er indkøbet effektiviseret inden for yderligere fire kategorier: Antivirussoftware, AV-materiel, konferencefaciliteter og videokonferenceudstyr. Desuden er der indgået en ny aftale for multifunktionsmaskiner, printere og hjemmearbejdspladser på baggrund af genudbud.

Aftalerne i 5. fase trådte i kraft den 1. januar 2011. I 5. fase er indkøbet effektiviseret inden for yderligere kategorier: Konsulentassistance vedr. Microsoftprogrammel, trykkeriydelser, standard kopi- og print samt mobilt bredbånd. Desuden er der indgået nye rammeaftaler inden for kontorvarer, hotelophold i Danmark og telefoni på baggrund af genudbud.

Aftalerne i 6. fase trådte i kraft den 1. januar 2012 (den 13. januar 2012 for så vidt angår server). I 6. fase er indkøbet effektiviseret inden for yderligere kategorier: Kontrolcentral, rengøring samt vagt. Desuden er der indgået nye rammeaftaler inden for computere, datakommunikation, server samt storage på baggrund af genudbud.

Aftalerne i 7. fase trådte i kraft den 1. januar 2013 (den 10. januar 2013 for så vidt angår netværkskomponenter). I 7. fase er indkøbet effektiviseret inden for yderligere kategorier: Flytteydelser samt rengørings- og forbrugsartikler. Desuden er der indgået nye rammeaftaler inden for kontorartikler, kontormøbler og netværkskomponenter på baggrund af genudbud.

Aftalerne i 8. fase trådte i kraft den 1. januar 2014 (den 20. december 2013 for rejsebureauydelser, den 13. januar 2014 for AV-udstyr samt den 22. januar 2014 for sikkerhedssoftware). I 8. fase er der indgået nye rammeaftaler inden for hjemmearbejdspladser, telefoni (herunder mobilt bredbånd), printere, multifunktionsmaskiner, sikkerhedssoftware, AV-udstyr, konferencefaciliteter samt rejsebureauydelser, som alle er genudbud af eksisterende aftaler.

Aftalerne i 9. fase trådte i kraft den 1. januar 2015 (24. februar 2015 for tablets). I 9. fase er indkøbet effektiviseret inden for yderligere kategorier: Sikkerhedssoftware til mobile enheder samt tablets. Desuden er der indgået nye rammeaftaler inden for forbrugsstoffer og datatilbehør, papir i ark, hotelophold samt trykkeriydelser på baggrund af genudbud.

Som i de øvrige indkøbsaftaler er der fastsat en række miljøkrav til aftalerne i 9. fase.


Oversigt over indkøbsaftalernes forløb 
Hent oversigt over indkøbsaftalernes forløb (pdf)


Hvem er leverandør og underleverandør på Statens Indkøbs aftaler? 
Se oversigt over leverandører og underleverandører på de fælles statslige indkøbsaftaler (xlsx)(efter indkøbskategori)